pswbp.pl Państwowa Szko?a Wy?sza w Bia?ej Podlaskiej

pswbp.pl
Title: Państwowa Szko?a Wy?sza w Bia?ej Podlaskiej
Keywords: psw, państwowa, szko?a, wy?sza, bia?a podlaska, lubelskie, uczelnia, licencjat, in?ynier, szkolnictwo, studia, wy?sze, nauka, edukacja, kszta?cenie, licencjackie, in?ynierskie, stacjonarne, zaoczne, ...
Description: PSW jest uczelni? państwow?, kszta?c?c? na studiach mgr, in?. i lic. w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym oraz na studiach podyplomowych i kursach.
pswbp.pl is ranked 607930 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $175,537. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. pswbp.pl has 43% seo score.

pswbp.pl Information

Website / Domain: pswbp.pl
Website IP Address: 82.177.35.5
Domain DNS Server: box.awf-bp.edu.pl,delta.pswbp.pl

pswbp.pl Rank

Alexa Rank: 607930
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

pswbp.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $175,537
Daily Revenue: $480
Monthly Revenue $14,427
Yearly Revenue: $175,537
Daily Unique Visitors 44,245
Monthly Unique Visitors: 1,327,350
Yearly Unique Visitors: 16,149,425

pswbp.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Date Mon, 01 Aug 2016 04:45:26 GMT
Server Apache
Cache-Control post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html; charset=utf-8

pswbp.pl Keywords accounting

Keyword Count Percentage
psw 15 1.00%
państwowa 2 0.40%
szko?a 3 0.40%
wy?sza 2 0.26%
bia?a podlaska 2 0.62%
lubelskie 0 0.00%
uczelnia 2 0.35%
licencjat 0 0.00%
in?ynier 0 0.00%
szkolnictwo 0 0.00%
studia 0 0.00%
wy?sze 0 0.00%
nauka 0 0.00%
edukacja 1 0.18%
kszta?cenie 0 0.00%
licencjackie 0 0.00%
in?ynierskie 0 0.00%
stacjonarne 0 0.00%
zaoczne 0 0.00%
... 16 1.06%

pswbp.pl Traffic Sources Chart

pswbp.pl Similar Website

Domain Site Title

pswbp.pl Alexa Rank History Chart

pswbp.pl aleax

pswbp.pl Html To Plain Text

Państwowa Szko?a Wy?sza w Bia?ej Podlaskiej Informacje o plikach cookie Ta strona u?ywa plików Cookies. Dowiedz si? wi?cej o celu ich u?ywania i mo?liwo?ci zmiany ustawień Cookies w przegl?darce. Czytaj wi?cej... Aktualno?ci Konferencje Kalendarz wydarzeń Wyk?ady otwarte Archiwum artyku?ów Sukcesy PSW Mapa serwisu Magazyn PSW Strona g?ówna Uczelnia O nas Baza dydaktyczna Historia Wirtualny spacer W?adze Pliki do pobrania Struktura organizacyjna Kontakt Wydzia?y Wydzia? Nauk Ekonomicznych i Technicznych Katedra Ekonomii i Zarz?dzania Katedra Nauk Technicznych Wydzia? Nauk o Zdrowiu i Nauk Spo?ecznych Katedra Kultury Fizycznej i Fizjoterapii Katedra Nauk Humanistycznych i Spo?ecznych Katedra Zdrowia Studium Jezyków Obcych Studium Wychowania Fizycznego Sekcja Praktyk Studenckich i Biura Karier Kandydaci U Nas warto studiowa?! Aktualno?ci Oferta edukacyjna Zasady rekrutacji Rekrutacja / Rejestracja IRK Terminy rekrutacji Wymagane dokumenty Op?aty Cudzoziemcy Dom Studenta Wirtualny spacer Pytania i odpowiedzi Kontakt Studenci Aktualno?ci Plany zaj?? Sprawy studenckie Praktyki Klub Uczelniany AZS Samorz?d Studencki Ko?a naukowe Logowanie do poczty Forum studenckie Wirtualny Dziekanat Pracownicy Aktualno?ci Sprawy kadrowe Komisja socjalna Logowanie do poczty Pracownicy administracyjni Pracownicy dydaktyczni Logowanie redaktorów Wirtualny Dziekanat Biblioteka Jednostki Uczelni Projekty unijne Akademickie Liceum Ogólnokszta?c?ce International Erasmus + Szko?a Policealna Wydawnictwo Uniwersytet Trzeciego Wieku Akademickie Centrum Edukacji Ustawicznej Stowarzyszenie Absolwentów PSW Fundacja "Edukacja i Przysz?o??" Oddzia? terenowy PTH ??obek "Zielony S?onik" Uczelnie partnerskie Uniwersytet dzieci?cy Zwi?zek Banków Polskich Centra badawcze Z ostatniej chwili... Przyj?cia do Domu Studenta PSW - Studenc... ? DECYZJA O PRZYZNANIU MIEJSC W DOMU STUDENTAPSW IM. PAPIE?A JANA PAW?A II W BIA?EJ PODLASKI... Przyj?cia do Domu Studenta PSW - Studenc... ? DECYZJA O PRZYZNANIU MIEJSC W DOMU STUDENTAPSW IM. PAPIE?A JANA PAW?A II W BIA?EJ PODLASKI... Sesja poprawkowa Bezpieczeństwo Narodowe ? Harmonogram sesji poprawkowej kierunku Bezpieczeństwo Narodowe BN_sesja_egz_letnia-... Zaproszenie na "Miedzynarodow? Interdysc... ? Uniwersytet w Peczu zaprasza do wzi?cia udzia?u wwyj?tkowym zdarzeniu - 2. Mi?dzynarodowej... Praca/Sprzedawca w Stacji Paliw/Petrodom ? Oferta pracy Nr: 07/07/2016 Pierwszy termin zaliczenia praktyki -Bez... ? Uwaga studenci kierunku BEZPIECZE?STWO NARODOWE I i II rok Pierwszy tremin zaliczenia pra... Praca/Konsultant Telefoniczny w Zespole ... ? Oferta pracy: Nr 06/07/2016 Stanowisko: Konsultant telefoniczny w zespole windykacji Naz... Kurs z matematyki - Matura ? Kurs z matematyki - Matura 2016 ? Sesja letnia poprawkowa ? Harmonogram sesji letniej poprawkowej kierunków:Ekonomia, Finanse i Rachunkowo?? oraz Zarz... poniedzia?ek, 01 sierpnia, 2016 Follow @pswbp Zapraszamy na nasz? stron? na Facebooku, na bie??co informujemy o wydarzeniach, rozmawiamy, og?aszamy konkursy i rozdajemy nagrody. Aktualno?ci Kurs z matematyki - Matura Konkurs Sówki 2016 Igrzyska Sportowe PSW na YouTube Wi?cej filmów PSW... Kalendarz wydarzeń Konsultant ds. rekrutacji Napisz do nas... Wy?lij Rekrutacja Kurs z matematyki - Matura 2016 Rekrutacja 2016/2017 Terminarz rekrutacji 2016/2017 Приемные комисси УКРА?НА +38 056 785 06 34 +38 063 725 55 51 +38 067 190 30 09 dozpu@mail.ru Г. Дн?пропетровськ, Ал. Петровського 38 Biuro Karier Praca/Sprzedawca w Stacji Paliw/Petrodom Praca/Konsultant Telefoniczny w Zespole Windykacji/Bia?a Podlaska Praca za granic?: Operator wózka wid?owego Niemcy Erasmus+ Zaproszenie na "Miedzynarodow? Interdyscyplinarn? Konferncj? 3D" REKRUTACJA NA WYJAZDY DYDAKTYCZNE/SZKOLENIOWE Contact Konferencje Konferencja - ZTR i SWF Zaproszenie na XXIII Kongres SERiA Relacja z Konferencji Naukowej BN Ko?a naukowe Warsztaty w PG nr 2 i IV LO w Bia?ej Podlaskiej Wyk?ad na Uniwersytecie Dzieci?cym PSW WAMPIRIADA 2016 Studenci Przyj?cia do Domu Studenta PSW - Studenci Sesja poprawkowa Bezpieczeństwo Narodowe Pierwszy termin zaliczenia praktyki -Bezpieczeństwo Narodowe, praktyka po I i po II roku Sesja letnia poprawkowa Obrony Ekonomia II stopień Obrony Bezpieczeństwo Narodowe 13.07.2016 Grafik praktyk - SOR, Ratownictwo Medyczne III rok Państwowa Szko?a Wy?sza im. Papie?a Jana Paw?a II w Bia?ej Podlaskiej ul. Sidorska 95/97, 21-500 Bia?a Podlaska, NIP 5372131853, REGON 030310705 tel. +48 83 344 99 00, fax +48 83 344 45 90, e-mail: psw@pswbp.pl www.pswbp.pl Subskrybuj wiadomo?ci RSS z tej podstrony

pswbp.pl Whois

Domain Name: PSWBP.PL